Kachcours mat Planzen aus dem Bësch (Steinheim) 01.05.2013